World cup i Sabrucken!

J-O Waldner (老瓦): 2016-10-06

World cup I Sabrucken, Tyskland. Här träffade jag min gamle vän Kim So & hans son
som är från Sydkorea.

Kyäni - Med ingredienser från 100 % naturliga källor
我的五个首要决胜点