Legal Information

Datasekretess

 

CSC Chang Qing Shu in China AB, med dess juridiska säte i Stockholm, Sverige - leverantör av tjänster och aktiviteter som finns i webbplatsen LAO-WA.COM, får använda personuppgifter , frivilligt lämnats av användaren, enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

CSC Chang Qing Shu in China AB anger att, medan användningen av personuppgifter är nödvändig för att utföra de tjänster som behövs, är användare tryggad att användningen av sådana uppgifter inte kommer att användas för profilsökning, utan enbart för att underlätta administrationen av webbplatsen och för hantering av beställningar.

Personuppgifter, frivilligt lämnade av användaren, kommer inte att meddelas eller säljas till tredje part.

Säkerhetsåtgärder på vår webbplats är till för att minska risken för obehörig åtkomst eller spridning av uppgifter som skulle medföra personlig risk för säkerhet för våra kunder. Av denna anledning är vi angelägna att webbplatsens användare nyttjar dator med uppdaterat säkerhetsprogram och med en internet anslutning knuten till väl ansedd och pålitlig tjänsteleverantör.

CSC Chang Qing Shu in China AB har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda användarna och deras data. Trots dessa ansträngningar, kan CSC Chang Qing Shu in China AB inte garantera att dessa säkerhetsåtgärder kommer att begränsa eller förhindra alla eventuella riskerna för obehöriga att få tillgång till denna information. Av denna anledning rekommenderar vi våra användare att alltid navigera på LAO-WA.com från en säker dator med uppdaterad programvara som ger gott skydd av känsliga uppgifter (antivirus program) samt att Internetleverantören själv besitter säkerhetskrav för säker överföring av sådan data över Internet .

Immateriell rättighet

Din användning av webbplatser och dess innehåll ger inga rättigheter till dig avseende någon upphovsrätt, design, varumärken eller någon annan immateriell- eller materiell rättighet relaterat till innehållet (som beskrivs i avsnittet Innehåll nedan), inklusive Lao-wa.COM programvara och all HTML och annan kod som finns på webbplatsen. Allt sådant innehåll inklusive tredje parts varumärken, mönster och relaterade immateriella rättigheter som nämns eller visas på denna webbplats är skyddat av svensk immaterialrätt och internationella avtals bestämmelser. Du är tillåten att använda materialet som uttryckligen godkänts av Lao-WA.com och/eller dess tredje parts licensierade ägare. All reproduktion eller vidaredistribution av ovan angivna innehåll är förbjudet och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Utan begränsning av det som nämnts ovan är kopiering och användning av de ovan uppräknade material till en annan server, plats eller stöd för publicering, reproduktion eller distribution uttryckligen förbjudet. Du är emellertid tillåten att göra en kopia i syfte att granska innehåll för eget bruk.

Ansvarsbegränsning

CSC Chang Qing Shu in China AB kommer inte att vara ansvariga gentemot dig

(oavsett lagen om avtal eller skadeståndsrätt) avseende innehållet i , eller användning av, eller något annan form av publicering på denna webbplats:

- för någon specifik-, indirekt- eller följdskada, eller

- för eventuell kommersiell förlust , förlust av intäkt, förtjänst eller förväntade intäkter, förlust av kontrakt eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill , förlust eller förvanskning av information eller data.

Dessa begränsningar av ansvar gäller även om CSC Chang Qing Shu in China AB har uttryckligen informerats om en potentiell förlust.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats, samtycker du till att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats är rimliga.

Om du inte tror att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Kyäni - Med ingredienser från 100 % naturliga källor
我的五个首要决胜点